Contactgegevens

Bestuur Stichting KJEM
Mart Roodbeen Voorzitter 06 1473 0555 voorzitter@kjem.nl
Job van der Sterren Penningmeester 06 8150 5044 penningmeester@kjem.nl
Els de Groot Secretariaat 06 3013 2077 secretariaat@kjem.nl
Koen Hoogers Stafvoorzitter 06 2022 2349 info@kjem.nl
Charlotte Vullinghs Bestuurslid 06 1994 8141  
 
Verhuur Stichting KJEM
Giel Jenniskens Blokhut + materiaal 06 2180 4095 stichtingjeugdgebouwkronenberg@gmail.com

 

Adressen Stichting KJEM

Bezoekadres:
Blokhut Sjaloom
Meerweg 73
5976 NS Kronenberg

Postadres:
Secretariaat KJEM
Peelstraat 58
5976 NL Kronenberg

Privacybeleid Stichting KJEM
Klik hier voor het privacybeleid van de KJEM inzake de nieuwe AVG-wetgeving

Preventiebeleid Stichting KJEM
Klik hier voor het aannamebeleid van de KJEM aangaande nieuwe vrijwilligers
Klik hier voor de gedragscode van de KJEM aangaande het handelen van vrijwilligers
 
Vertrouwenspersoon JongNL Limburg
Klik hier voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon

Binnen JongNL Limburg zijn er vertrouwenspersonen die door (ouders van) leden of vrijwilligers van de KJEM benaderd kunnen worden. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van JongNL gerelateerde problemen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, jeugdleden en ouders of verzorgers die te maken krijgen met onenigheid waarbij reguliere wegen niet tot een (voor alle partijen gewenste) oplossing hebben geleid.